De rol van ouders bij het onderwijs van hun kind

Gisteren, 14 maart 2013,  heb ik, op uitnodiging van Caroline van Bommel, een lezing bijgewoond van Katinka Slump.

Realistisch en kritisch praat zij over de positie van ouders in het onderwijs. Ouders worden vaak niet herkent als belangrijke partners. Er is sprake van een negatieve beeldvorming bij schoolbesturen rond ouders. Dit bemoeilijkt de communicatie. Ook het gebrek aan informatie voor ouders (en moeilijke situatie rond financiering van rechtsbijstand) maakt dat het voor ouders moeilijk is voor hun kind op te komen. Met name in bijzondere omstandigheden. Kinderen die op een of andere manier buiten het gemiddelde vallen.

In zijn algemeenheid kan gezegd worden dat ouders de afgelopen decennia steeds meer buiten het onderwijs zijn geplaatst. Waar zij eerst bestuurders waren, hebben zij nu vaak slechts een (schijn)rol in de MR (medezeggeschapsraad). Ouders worden gezien als bedreiging.

En dat terwijl ouders het dichtst bij hun kind staan. Ouders zijn experts. 20130314_203312

Onderwijs maak je samen. Ouders, leerkracht, school!

Kennis maakt ouders weerbaar.

En, als je een spel met elkaar speelt en je kent de regels, dan is er minder ruzie.

Verdiep je dus in onderwijs! Vraag het leerlingdossier op. Lees het schoolplan. Zoek contact met andere ouders.

Wat zijn jouw rechten en plichten als ouder?

Advies vind je hier:

http://www.judion.nl/

http://onderwijsconsulenten.nl/

http://www.5010vooroudersoveronderwijs.nl/

http://www.steunpuntpassendonderwijs.nl/

http://www.balansdigitaal.nl/producten/advies-en-informatielijn/

Vragen stellen aan andere ouders: http://ouderkracht.nl/

Op naar onderwijs waar ouders en leerkracht worden ondersteund in het onderwijzen/opvoeden van hun kind vanuit dienend leiderschap van schoolleiders.

Gelijkwaardig contact over de toekomst van kinderen.

De avond werd georganiseerd door belangenvereniging Balans.

3 antwoorden

Reacties zijn gesloten.