De stokrozen staan in de volle grond!

En het is zover. De stokrozen die de kinderen maanden geleden gingen zaaien, en zo liefdevol hebben verzorgd staan in de volle grond.

nog heel eventjes in de potjes

nog heel eventjes in de potjes

Ze hebben de ruimte om verder te groeien en zich te beraden op de mooie bloemen die ze volgende zomer zullen dragen.

Een fleurig vooruitzicht!

voor groot

Voor

na groot

Na!

voor

Voor

na

Na!

P.S.: de kinderen zijn wel een beetje bezorgd dat andere kinderen de stokrozen per ongeluk stuk maken… Laten we erop vertrouwen dat die zorg niet nodig was!

Wat ging eraan vooraf?

Samen delen om te groeien (feb)

zaadjes zijn plantjes geworden (maart)