Toekomstwaardig – bijeenkomst over krimp in de Hoeksche Waard

Op uitnodiging van Ben Hameeteman van de Gemeente Strijen was ik gisteren aanwezig bij een avond waar oplossingen gezocht werden voor actuele vraagstukken uit de regio. Jawel, vergrijzing, krimp en de gevolgen daarvan voor de Hoeksche Waard.

Een fijne uitnodiging omdat ik het belangrijk vind prettig met mijn gezin te kunnen wonen, werken en leven in de Hoeksche Waard. De heerlijke dijken, het water dat erom heen klotst, het veilige eilandgevoel, de betrokkenheid van mensen bij elkaar, het ons-kent-ons, het kneuterige. Ja, eigenlijk hou ik wel van deze regio.

En hou ik van de mensen hier. Het was fijn om (oude) bekenden te zien en sommigen even te spreken. Ontspannen.

Ik was er voor het eerst. Op eerdere avonden van SOHW over de toekomst van de Hoeksche Waard zijn een aantal thema´s naar voren gekomen waar knelpunten opgelost moeten worden. Thema´s als vrijwilligers en mantelzorg, innovatie, economie en toerisme, onderwijs en arbeidsmarkt, talentontwikkeling, etc.

Na een inleiding met bijzondere schets van de toekomst van mijn burgemeester, werden de thema´s verdeeld onder de aanwezigen. Mijn interesse ligt overduidelijk bij ontwikkeling en om te kiezen voor het thema ’talentontwikkeling’ lag daarom voor de hand.

Met een groepje van 5 mensen hebben gewerkt aan dat onderwerp. In dit soort formele settingen lijkt het belangrijk te weten welke professionele pet men past. Het betrof een tekstschrijver, een raadslid, een vmbo-teamleider en een ggd-programma manager. En mijzelf. Geen grote denker, geen visionair, maar als betrokken podiumbouwer.

Al heel vlug ging ons gesprek van talentontwikkeling over op onderwijs en de knelpunten waar men tegenaan loopt. Hoe kunnen scholen in een leeglopende regio samen werken om te zorgen dat de kwaliteit van het onderwijs hoog blijft en scholen elkaars sterke kanten kunnen benutten? Ondermijnt concurreren de kwaliteit en potentie van onderwijs in de regio? In hoeverre voldoet het huidige onderwijssysteem aan de behoefte van 2013 en die van 2043?

En ook? Welke goeie voorbeelden kennen we van talentontwikkeling in het onderwijs? Wat werkt wel? Een adotieproject tussen scholen, leerlingen en bedrijfsleven.

Hoe kun je individuele talenten herkennen? En wie kan dat herkennen? Kunnen alleen leerkrachten op scholen dat of zijn er meer manieren om voor ieder individu talenten op te laten bloeien? Verdient niet ieder kind in de Hoeksche Waard een brede school a la de Brede School Strijen? Hoe inspirerend zijn ontwikkelingen als een repaircafe waar veelal 50+ ers komen die het heerlijk vinden om kleine technische, praktische problemen op te lossen voor anderen? Kan de kennis en het talent van die enthousiaste lui niet worden gebruikt om talenten van jongere generaties aan te wakkeren?

De kernwoorden die wat ons betreft toekomst hebben (en die we, nu ik er zo over terugdenk, bovendien gisteravond hebben gedemonstreerd tijdens ons gesprek en zoektocht naar mogelijkheden):

Samen
Contact
Kwaliteit
Individualiteit

Deze kernwoorden vinden wij van essentieel belang bij het vormgeven van beleid en voorzieningen voor de toekomst.

En ja, er waren er nog meer, maar de aantekeningen staan op zo’n flapover-vel en dat is niet mee naar huis gegaan. Ik ben ze vergeten 🙁

Onze twijfel? Behalve oude systemen gaat het ook over een cultuurverandering die nodig is. Durf om anders te kijken. Om scherp te kunnen en durven zien of we niet teveel bezig zijn krakende, achterhaalde systemen tevergeefs te restaureren. En ja, dat kost veel tijd en vertrouwen.

En verder.

Vooral vertegenwoordigers van grote partijen waren aanwezig gisteren. Partijen op het gebied van woningbouw, politiek, zorg, onderwijs, ondernemen. Ja, dat is heel belangrijk. Ja, zij hebben veel zeggenschap. Zij kunnen samen bepalen dat er opnieuw gekeken moet worden of de woningbouw nog aansluit bij de behoefte. Zij kunnen elkaar beloven dat ze de ‘hokjesgeest’ gaan doorbreken. Ja, zij moeten het eens worden want als zij de hakken in het zand zetten, dan gebeurt er niets. Heel prima dus.

En toch, als gisteravond in grote lijnen, grote plannen voor de toekomst van alle inwoners van de Hoeksche Waard geschetst worden door een handjevol grote partijen, gaat het dan wel goed?

Als gisteravond gesproken wordt over ‘de burger’, voelen de aanwezigen, die zich veilig voelen met hun grote organisatie achter zich, dan dat het over hen gaat? Of gaat het in een volgende bijeenkomst over een strategie om de plannen van gisteravond ‘bottom up’ door ‘burgers’ te laten bedenken?

 

Toegevoegd op 17 september 2013:
Niet lang na het verschijnen van dit blog heeft Strijen.info een poll gehouden over dit onderwerp. Hier vind je de uitslag.

Toekomstwaardig, Hoeksche Waard