de initiatiefnemer is de beste

de initiatiefnemer is de beste
het is een eretitel. de titel die past bij iemand die de eerste was.

het eerste zijn is, in onze tijd, toch wel het allerbeste. de tweede, derde of zoveelste plek wordt niet gezien. wordt genegeerd.
dus het is een wedstrijdje met wie het eerste is.

al ben je niet de eerste, dan kun je altijd proberen te laten lijken dat je het eerste was.
door heel dicht naast de echte eerste te gaan staan. door er prominent vóór te gaan staan. door vanuit de andere kant van de zaal heel hard te gaan roepen en de aandacht af te leiden.

er zijn dus talloze manier om de status van de initiatiefnemer te bereiken.
die status die een lege huls is.

een lege huls, want waar het succes van zit hem slechts voor een klein deel bij het nemen van het initiatief. het zit hem bij het volhouden. bij het verzamelen van de juiste mensen en middelen om je heen. bij het gaan doen van wat je eerder riep. en uiteindelijk bij het bedankje dat je krijgt van de mensen die jouw initiatief inmiddels niet meer kunnen missen.

dus ja, die initiatiefnemer is heel belangrijk. maar niet belangrijker dan de stappen die erna komen en de mensen die erna komen. die kunnen het maken of breken.

ik stem voor veel eer bij die vervolgstappen!